Malinska

El-Pi shop

Tickets and Reservations

Dubašljanska 76

51511 Malinska

Phone: 060 366 366 (cijena poziva iznosi 1,74 kn/min za pozive iz fiksne i 2,96 kn/min za pozive iz mobilne mreže)

E-mail: info.elpitours@gmail.com