Osobna iskaznica

Naziv društva:
Autotrans d.d. za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija

Sjedište društva:
Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres, Hrvatska

Uprava:
Škurinjska cesta 2a, 51000 Rijeka, Hrvatska

Registrirano na Trgovačkom sudu u Rijeci:
MBS:040017902

Temeljni kapital:
74.833.600,00 kuna uplaćen u cijelosti

OIB:
19819724166

PDV ID:
HR19819724166

MB:
03330443

ID kod:
HR-AB-51-040017902

Uprava društva:
Dražen Divjak, dip.inf.

Vedran Tomičić, dipl.oec. (prokurist)

Domagoj Crnčić, oec. (prokurist)

Predsjednik Nadzornog odbora:
Dominic Palleschi

Bankovni podaci:

PBZ d.d. ZAGREB

IBAN: HR10 2340 0091 1102 3838 1
RBA d.d. ZAGREB

IBAN: HR88 2484 0081 1035 9919 3
ESB d.d. RIJEKA

IBAN: HR58 2402 0061 1003 8813 0, SWIFT: ESBCHR22
Agencijski račun: IBAN: HR76 2402 0061 5000 1141 3
ADDIKO BANK d.d. ZAGREB

IBAN: HR94 2500 0091 1010 0288 2
KENTBANK d.d. ZAGREB

IBAN: HR61 4124 0031 1707 0116 7
SBERBANK d.d. ZAGREB

IBAN: HR06 2503 0071 1000 8505 6
HPB d.d. ZAGREB

IBAN: HR82 2390 0011 1009 7875 6