Povijest

Hrvatski prijevoznički sustav Autotrans započeo je svoj razvoj 1947. godine, kada se u Rijeci, odlukom Ministarstva lokalnog saobraćaja osniva poduzeće pod nazivom „Autobusno poduzeće za Istru i Hrvatsko primorje“. Od kolektiva koji u trenutku osnivanja broji petnaest rabljenih vozila od kojih je deset autobusa različitih marki i tipova, petnaest vozača, jedanaest konduktera i dvadeset pet službenika do današnjeg Autotransa prošlo je 70 godina, a u tom je razdoblju izrastao u sustav koji posjeduje 480 autobusa i zapošljava više od 1000 radnika.

Nekoliko godina i razdoblja činili su prekretnicu u razvoju sustava, a jedna od njih svakako je 1953. godina, kada je poduzeće registrirano za međunarodni transport preimenovano u Autotrans - ime koje se održalo do danas. U to vrijeme organiziraju se i novi poslovi u putničkom i teretnom prometu, a poduzeće se opredjeljuje za tipizaciju voznog parka s vozilima iz inozemstva. Pedesetih godina prošlog stoljeća grade se nove prometnice: otvara se nova asfaltna cesta Rijeka –Zagreb, Jadranska cesta, novi putni pravac prema Dalmaciji, pa Autotrans otvara nove linije.

Slaveći desetogodišnjicu, te s voznim parkom koji broji 41 autobus, dvije autobusne prikolice, 36 kamiona i 18 kamionskih prikolica te 305 zaposlena radnika, svrstava se među vodeće cestovne prijevoznike u tadašnjoj zemlji.
Sa sloganom „Brzo, udobno, sigurno“ poduzeće nastavlja svoj razvoj i uvodi nove sezonske polaske na međunarodnim i međumjesnim autobusnim linijama.

Provodi se integracija s nekoliko istarskih poduzeća i završava se dugogodišnji proces organiziranja javnog cestovnog prometa na području Istre, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja, u čemu je uloga Autotransa presudna.Otvaraju se novi kolodvori, nabavljaju se najmoderniji autobusi koji se koriste za prijevoz putnika na linijama u Beč, Budimpeštu, Dubrovnik…

Osniva se i turistička agencija Autotransa, izvode se građevinske investicije, zapošljavaju se mladi stručni kadrovi, a na dvadesetu obljetnicu postojanja Autotrans posjeduje 147 autobusa koji su prevezli 7.439.000 putnika, te prevalili 10.412.000 kilometara, dok su 203 teretna vozila prevezla 359.563 tona robe. Iste godine zaposleno je 1.047 radnika.

U treće značajno razdoblje ubraja se i 1978. godina kada dolazi do udruživanja u SOUR Kvarnertrans. Udruživanjem u SOUR Autotrans doživljava statusne i organizacijsko-tehničke promjene.
Prihvaćenom koncepcijom podjele rada unutar SOUR-a, odnosno predajom teretnih vozila i servisa Autoprometu, kao i 1982. godine Gradšpedu teretnih vozila u Pazinu i Buzetu te formiranjem RO Autoremont započeta je nova etapa u koncepciji razvoja Autotransa. U kolektivu je ostalo 746 radnika, lociranih u jedanaest poslovnih jedinica na širem riječkom području, koji su se počeli baviti isključivo prijevozom putnika uz razvoj turističke djelatnosti.

Početak devedesetih godina bio je presudan za opstanak i daljnji razvoj Autotransa. To su godine tijekom kojih je trajao Domovinski rat i vrijeme osamostaljenja Hrvatske, a istodobno su počele i pripreme za pretvorbu i privatizaciju Autotransa koja je dovršena 16. lipnja 1992. godine, kada Autotrans postaje dioničko društvo.
To je vrijeme ekspanzije na domaće i strano tržište - kupuje se Slavnik-Koper, udio u društvu Croatia-Zadar Line, vrši se pripajanje Autoprometnog poduzeća Požega kojom Autotrans dolazi na područje Slavonije, te se osniva tvrtka Pan Alpen Adria u Njemačkoj koja se brine za pozicioniranje sustava u EU.

Početak novog tisućljeća obilježavaju dvije važne odluke: kupnja Croatiatransa Gospić te osnivanje novog društva na Braču. Jačanje svoje pozicije na području Like , Autotrans ostvaruje 2008. godine, kada postaje većinski vlasnik tvrtke Autoprijevoz d.d. Otočac. Nekoliko godina kasnije, točnije 2013., Grupa se povećala za još jedno dioničko društvo, a to je Autobusni kolodvor Karlovac i daljnji plan je razvoj prijevoza na širem karlovačkom području, što se i ostvaruje 2015. godine, jer u sustav ulazi Autopromet Slunj.

Sestrinska tvrtka App d.d. Požega intenzivira svoje poslovanje na području Osječko –baranjske županije, kada joj je u lipnju 2011.godine povjereno obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na novom autobusnom kolodvoru „A“kategorije u Osijeku, za sve vrste autobusnog prijevoza. U isto vrijeme razvijaju se županijski i međužupanijski linijski prijevoz pri čemu se cjelogodišnjim linijama povezalo Osječko-baranjsku županiju sa Zagrebom, Istrom i Dalmacijom. Stalna poslovna ekspanzija nastavlja se i na području Slavonskog Broda, gdje se u ljetnim mjesecima iste godine pristupilo rekonstrukciji servisno-garažnog centra čija je namjena održavanje autobusa i gospodarskih vozila.

Aktivnosti se nastavljaju i na jugu naše zemlje, u Dalmaciji, jer se Grupi priključuje korčulanski Vojvodić Promet i Korčula bus, a početkom 2016. godine Autotrans preuzima Dalmacija bus iz Stobreča, tvrtku čije će znanje, iskustvo i poznavanje tržišta učvrstiti poziciju na području turistički najpropulzivnije regije Hrvatske. Ovim akvizicijama, grupacija postaje okosnica razvoja i održavanja putničkog prometa na području cijele Hrvatske.

U kolovozu 2017. godine Autotrans grupa je postala dio međunarodne grupacije Arriva Deutsche Bahn-a.