Opći uvjeti internet prodaje voznih karata

 1. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim općim uvjetima internet prodaje voznih karata utvrđuju se uvjeti prema kojima će Autotrans d.d. (dalje: Autotrans) na internet stranici www.eurolines.hr pružati uslugu prodaje voznih karata.

Ovi opći uvjeti nadopunjuju Opće uvjete prijevoza Autotrans d.d. 

2. Ugovor o prijevozu

Članak 2.

Autotrans pruža uslugu prodaje voznih karata za pojedine linije odnosno polaske određene na internet stranici www.eurolines.hr. 

Pri kupnji vozne karte putem interneta mjesto za sjedenje u polaznom smjeru je osigurano te se naknada za isto naplaćuje prema važećem cjeniku Autotransa.

Rezervacija mjesta sjedenja bez kupnje vozne karte nije moguća.

Ukoliko je putem interneta kupljena povratna vozna karta, prilikom povratka potrebno je izvršiti rezervaciju sjedala na jednom od ovlaštenih prodajnih mjesta.

Smatra se da je Ugovor o prijevozu sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja, nakon čega se vozna karta i račun dostavljaju kupcu na adresu elektronske pošte.

 

3. Dostava vozne karte i računa

Članak 3.

Dostavljenu voznu kartu i račun, kupac je obavezan ispisati i ponijeti sa sobom na putovanje. Prilikom ulaska u vozilo kupac predaje odgovarajući kupon vozne karte voznom osoblju i od istog dobiva evidencijsku voznu kartu, koju je zajedno s računom dužan čuvati tijekom cijelog putovanja.

4. Naknade i način plaćanja

Članak 4.

Informacije o cijenama voznih karata dostupne su na internet stranici www.eurolines.hr te na prodajnim mjestima Autotransa.

Vozne karte na internet trgovini moguće je platiti kreditnim/debitnim karticama American Express, MasterCard, Maestro i Visa.

Obročno plaćanje nije moguće.

5. Rokovi za prodaju

Članak 5.

Vozne karte iz članka 2. ovih Općih uvjeta mogu se kupiti na internet stranici www.eurolines.hr najkasnije:

·         1 sat prije polaska vozila u unutarnjem cestovnom prometu kao i za polaske iz Hrvatske za odredišta Trst i Ljubljana

·         6 sati u međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar Europske unije (isključeni Trst i Ljubljana), za sve polaske iz Hrvatske

·         24 sata u međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar Europske unije (isključeni Trst i Ljubljana), za sve polaske u pravcu Hrvatske.

 

6. Povrat naknade za prijevoz

Članak 6.

Povrat naknade za prijevoz vrši se isključivo prema članku 9. Općih uvjeta prijevoza dostupnim na internet stranicama www.eurolines.hr.

Povrat se ostvaruje na osnovi ispunjenog obrasca Zahtjev za povrat naknade za prijevoz, dostupnog u pdf formatu na internet stranici www.eurolines.hr.

Ispunjeni zahtjev potrebno je pravovremeno poslati na e-mail adresu reklamacije@autotrans.hr ili poslati preporučenom poštom na adresu Autotrans d.d., Služba podrške prometu i prodaji, p.p. 288, 51000 Rijeka. Zahtjev se može predati i na najbližem prodajnom mjestu Autotransa.

Povrat naknade za prijevoz vrši se na broj kreditne/debitne kartice kojom je izvršena kupovina Internet vozne karte.

7. Izmjena termina polaska

Članak 7.

Izmjena termina polaska za voznu kartu kupljenu putem interneta nije moguća. U slučaju promjene termina potrebno je podnijeti zahtjev za povrat kupljene vozne karte te kupiti novu voznu kartu.

8. Dodatne informacije

Članak 8.

Za sva dodatna pitanja o prodaji voznih karata putem interneta molimo Vas kontaktirajte:

Autotrans d.d.

p.p. 288, 51000 Rijeka

Info centar

Tel: +385 72 660 660

e-mail: info@autotrans.hr

9. Završne odredbe

Članak 9.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim Općim uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti prijevoza prijevoznika Autotrans d.o.o.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, putnicima su dostupni na internet stranici www.eurolines.hr

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti Internet prodaje voznih karata od dana 17. svibnja 2016. godine.