Specifični uvjeti first minute prodaje voznih karata

Raspoloživo samo na određenim relacijama prema odabiru prijevoznika i to isključivo za prodaju voznih karata putem Interneta.

Broj mjesta na pojedinoj relaciji je ograničen.

Rezervacija sjedala naplaćuje se u procesu bookinga u iznosu od 5,00 kn za tuzemnu kartu odnosno 10,00 kn za inozemnu putnu kartu.

First minute popuste nije moguće međusobno zbrajati, kombinirati, ni pribrajati sa ostalim odobrenim popustima i ponudama, uz iznimku online popusta od 5% koji se odobrava pri svakoj online kupnji.

Kupnjom first minute karte nije moguće izmijeniti termin putovanja.

Kupnjom first minute karte nije moguće odustati od putovanja i ostvariti povrat naknade.

Prijevoz putnika odvija se prema Općim uvjetima prijevoza dostupnim na Internet stranici www.eurolines.hr.

Za sve što nije izričito navedeno u ovim specifičnim uvjetima first minute prodaje voznih karata primjenjuju se Opći uvjeti Internet prodaje voznih karata.

Ovi specifični uvjeti first minute prodaje voznih karata stupaju na snagu danom donošenja i putnicima su dostupni na Internet stranici www.eurolines.hr.