Povrat naknade za prijevoz

Na koji način ostvariti povrat novca?
1. Za karte kupljene putem interneta potrebno je:

 • ispuniti Zahtjev za povrat naknade za prijevoz (preuzmi)
 • zahtjev poslati:  na email adresu reklamacije@arriva.com.hr  ili poštom na adresu Autotrans d.d., Služba podrške prometa i prodaje, p.p. 288, 51000 Rijeka 
 • Povrat naknade vrši se na broj kreditne kartice kojom je izvršena kupovina putne karte.

2. Za karte kupljene na prodajnom mjestu potrebno je:

 • predati original putnu kartu
 • ako je karta kupljena na jednom od navedenih prodajnih mjesta: Rijeka, Crikvenica, Novi Vinodolski, Ogulin, Gospić, Rab, Krk, Cres, Veli Lošinj, Labin, Pula, Rovinj, Poreč i Pazin, povrat je moguće ostvariti na bilo kojem od tih prodajnih mjesta.
 • ako je karta kupljena na prodajnom mjestu koje nije navedeno u prethodnom stavku, povrat je moguće ostvariti isključivo na prodajnom mjestu gdje je karta kupljena.

3. Za karte kupljene u autobusu prijevoznika potrebno je:

 • ispuniti Zahtjev za povrat naknade za prijevoz (preuzmi)
 • uz zahtjev obavezno priložiti original putne karte
 • zahtjev sa original kartom: predati na jedno od slijedećih prodajnih mjesta: Rijeka, Crikvenica, Novi Vinodolski, Ogulin, Gospić, Rab, Krk, Cres, Veli Lošinj, Labin, Pula, Rovinj, Poreč i Pazin ili poslati poštom na adresu Autotrans d.d., Služba podrške prometa i prodaje, p.p. 288, 51000 Rijeka.

4. Za terminske karte potrebno je:

 • ispuniti Zahtjev za povrat naknade za prijevoz (preuzmi)
 • zahtjev sa prilozima  predati na jedno od slijedećih prodajnih mjesta: Rijeka, Crikvenica, Novi Vinodolski, Ogulin, Gospić, Rab, Krk, Cres, Veli Lošinj, Labin, Pula, Rovinj, Poreč i Pazin ili poslati poštom na adresu Autotrans d.d., Služba podrške prometa i prodaje, p.p. 288, 51000 Rijeka ili e-mail adresu: reklamacije@arriva.com.hr 

Povrat naknade za prijevoz vrši se prema Općim uvjetima prijevoza.
        Za online kupljene vozne karte vrijede i Opći uvjeti Internet prodaje voznih karata.

Molimo Vas da pročitate uvjete povrata koji se odnose na vašu putnu kartu prije nego nas kontaktirate.