Dubrovnik

Autobusni kolodvor Dubrovnik

Prodaja i rezervacija karata

Obala pape Ivana Pavla II 44A

20000 Dubrovnik

Telefon: 060/ 30 50 70 (cijena poziva iznosi 1,71 kn/min za pozive iz fiksne i 2,92 kn/min za pozive iz mobilne mreže)

E-mail: kolodvor@libertasdubrovnik.com