Zadar

Turistička agencija Travel More

Prodaja i rezervacija karata

Mihovila Klaića 9

23000 Zadar

Telefon: +385 (0)23/ 26 45 64, +385 (0)91/ 465 05 57

E-mail: info1@morezadar-travel.com